Promocja!

Zbierz 6 pieczątek i skorzystaj z 50% zniżki na 7. wizytę

Regulamin promocji:

  1. Karta promocyjna służy do zbierania pieczątek – po jednej za każdą wizytę w naszym salonie. Karta, na której zbierze się 6 pieczątek, uprawnia do skorzystania z 50% zniżki na siódmą wizytę zwierzęcia w salonie.
  2. Karty promocyjne wydawane są poszczególnym klientom tylko raz. Nie przewidujemy wydawania dodatkowych kart klientom, którzy zgubili lub wykorzystali już raz otrzymane karty.
  3. Nie ma limitu czasowego, w którym należy zebrać pieczątki i zrealizować kupon.
  4. Aby otrzymać pieczątkę lub skorzystać z promocji, kupon należy mieć przy sobie i okazać w momencie rozliczania kosztów wizyty. Pieczątki nie będą wystawiane wstecz na prośbę klienta.
  5. Przy wydawaniu karty groomer zapisuje na niej rasę zwierzęcia, którego ta karta dotyczy, oraz rodzaj usługi, jaka została zrealizowana. Promocja obejmuje wyłącznie to zwierzę i dotyczy tej usługi, które widnieją na karcie. Za dodatkowe usługi, o których realizację poprosi klient, a które nie wchodziły w skład wizyty przez okres zbierania pieczątek, klient jest zobowiązany dopłacić kwotę zgodną z Cennikiem, chyba że groomer zdecyduje inaczej.
  6. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna decyzja należy do groomera.